Publications

Journal articles

Book chapters

  • Furkan Dikmen, Ömer Demirok and Sumru Özsoy (2023). Türkçede orta ve nedensiz yapılar üzerine bir inceleme[An investigation of middle and anticausative constructions in Turkish]. Dilbilimde Güncel Tartışmalar 4. Dilbilim Derneği Yayınları

Proceedings